GDPR-policy


Personuppgiftsansvarig

Charlotte Nordin (enskild firma), Morkullevägen 41, 891 40 Örnsköldsvik, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande denna GDPR-policy kan du nå mig via email på charlotte@cantica.nu


Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonnummer eller emailadress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer räknas som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer.


Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du väljer att fylla i ett kontaktformulär eller anlita oss för tjänster. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.


I vilka fall behandlas personuppgifter och vilken laglig grund finns för detta?

Jag behandlar personuppgifter antingen när jag har laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Jag samlar in de personuppgifter som krävs för att jag ska kunna fullgöra mina åtaganden enligt köpeavtalet.

Samtycke: Du ger oss mig samtycke till att jag får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel på detta är exempelvis om du fyller i ett kontaktformulär på hemsidan.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Anlitar du mig för någon tjänst kommer dina uppgifter att sparas i 7 år enligt gällande Bokföringslag.


Delning och överföring av personuppgifter

Jag kan komma att överföra personuppgifter för nödvändig behandling till andra företag vars tjänster jag nyttjar, exempelvis system för fakturering. När dina personuppgifter delas med andra företag ska uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagar och regler.


Insamling av tredje part

Den här webbplatsen använder också cookies för att förbättra din användarupplevelse. Det innefattar också spårnings- och analysverktyg som hanteras av tredje part, såsom Pixiesets plattform, Google och Facebook. Dessa företag är i enlighet med GDPR ansvariga för insamlandet av informationen.


Sammanfattning

Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part.


Det är din rättighet att kontakta mig om du vill:

  • ha ut information om de uppgifter jag har om dig.
  • begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen.
  • göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.


Detta gör du enklast genom att kontakta mig via charlotte@cantica.nu