Så här dagen efter

Jag vet inte hur du känner, men nog tycker jag att det är lätt att känna sig missmodig så här dagen efter utgången i det amerikanska valet. Om man är en person som tror på mångfald, öppenhet och alla människors lika rätt och värdighet det vill säga. 

Det är skit det som skett, men det är som det är. Det är inget med valet i U.S.A som jag kan göra något åt och förändra. Vad jag istället kan göra är jag fortsätter leva efter det jag tror på och på de värderingar som jag önskar se i min omvärld. Jag tror på kraften i det lilla, det som jag gör i min vardag. Små saker som gör skillnad. Som att säga ett vänligt ord, uppmuntra någon med positiv feedback, ge någon en varm blick och visa att jag finns där. Dricka en kopp te tillsammans med den som har bekymmer och dela dennes oro. Stryka någon på axeln och förmedla en strimma av hopp till den som upplever förtvivlan och hopplöshet - om än det hoppet är litet som en flämtande låga så brinner det hur litet det än är. Hoppet är en stark drivkraft. 

- Habibi, det kommer ordna sig. "Everything is going to be ok at the end, and if it’s not – it’s not the end"

Så jag uppmuntrar mig själv, och kanske dig med med orden som Martin Luther King lär ha sagt.

”Om jag inte kan göra stora saker kan jag göra små saker på ett stort sätt.”

Ljusbärare